HOME เตรียมตัวแต่งงาน กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน สินส่วนตัวและสินสมรสสินส่วนตัว สินสมรส
aaa-1.JPG
AD-assett NN.jpg

สินส่วนตัวและสินสมรส

 

ในปัจจุบัน ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยามีอยู่ 2 ชนิดด้วยคือ สินส่วนตัว และสินสมรส

1. สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ คือ

- ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

- ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องประดับตามฐานะที่เป็นอยู่ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพของคู่ฝ่ายสมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างที่สมรสกัน โดยได้มาด้วยการรับมรดกหรือโดยการให้ด้วยเสน่หา

- ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น

- กรณีที่ทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัวดังกล่าว หากได้นำสินส่วนตัวนั้นไปแลกเปลี่ยนได้เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น หรือนำสินส่วนตัวไปซื้อทรัพย์สินอย่างอื่น หรือขายสินส่วนตัวได้เป็นเงิน หรือกรณีที่สินส่วนตัวได้ถูกทำลายไปทั้งหมด หรือบางส่วน แต่เป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สินอื่นมาทดแทนในกรณีดังกล่าวสินส่วนตัวที่ได้แลกเปลี่ยนหรือซื้อเป็นทรัพย์สินอื่นหรือขายได้เป็นเงินรวมทั้งเงินทดแทนหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้มาทดแทนนั้นย่อมเป็นสินส่วนตัวด้วย (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1472)

 

2. สินสมรสได้แก่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ คือ

- ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส

- ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรส โดยได้มาโดยทางพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ได้ระบุไว้ว่าเป็นสินสมรส

- ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า เงินปันผล กำไรอันเกิดจากสินส่วนตัว หรือผลไม้จากต้นไม้ หรือลูกของสัตว์ ซึ่งเป็นสินส่วนตัว

สามีภรรยาสามารถแยกกันจัดการสินสมรสได้ 4  กรณี ดังนี้คือ

1. เมื่อคู่สมรสตกลงแยกกันจัดการสินสมรสโดยการทำสัญญาก่อนสมรสไว้ก่อน

2. เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นคนไร้ความสามารถ  อีกฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้ศาลแยกสินสมรสได้

3. เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย  จะมีผลให้สินสมรสแยกกันตามกฎหมาย

4. เมื่อมีการร้องขอต่อศาลให้แยกสินสมรสเพราะสาเหตุ  เช่น  อีกฝ่ายทำความเสียหายแก่สินสมรส  ไม่อุปการะ เลี้ยงดู เป็นหนี้สินมากมาย  หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสโดยไม่มีเหตุอันควรและเมื่อมีการแยกสินสมรส  ออกจากกันแล้ว  สินสมรสส่วนที่แยกออกมาจะถือเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย  รวมถึงทรัพย์สิน เช่น มรดกดอกผลที่ได้มาหลังการแยกสินสมรสด้วย

การจัดการเรื่องหนี้สินของสามีภรรยา

เมื่อสามีภรรยาไปเป็นหนี้บุคคลภายนอก หากหนี้นั้นมีมาก่อนสมรสถือเป็นหนี้ส่วนตัว ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบใช้ต่อเจ้าหนี้เป็นการส่วนตัวโดยใช้สินส่วนตัวมาก่อน ถ้าไม่พอจึงใช้จากสินสมรสที่เป็นส่วนของตนได้คือ ครึ่งหนึ่งของสินสมรส ในกรณีที่เกิดหนี้ระหว่างสมรสหนี้นั้นอาจเป็นหนี้ส่วนตัวค้างคามาหรือเป็น หนี้ร่วม สามีภรรยาต้องร่วมกันชดใช้เจ้าหนี้โดยใช้เงินทั้งจากสินสมรสและสินส่วนตัวได้หนี้ที่เกิดระหว่างสมรส และถือเป็นหนี้ร่วมได้แก่ หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูรักษาพยาบาลคนในครอบครัว และให้การศึกษาบุตร หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส หนี้ที่เกิดจารการงานที่สามีภรรยาทำร่วมกันและหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้ เกิดเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายยินยอมและรับรู้ด้วย 4 กรณีนี้สามีภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน

อ้างอิงจาก : หนังสือคู่มือประชาชน จากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) สำนักงานอัยการสูงสุด


ถ้าสามีเราเป็นคนไร้ความสามารถจริงๆนะ  เราไม่ขอให้ศาลให้แยกสินสมรสหรอก มันเหมือนเราไม่รักเขาจริงอ่ะ

อ๋อม

อืม........เห็นด้วยค่ะ

 

อรัญญา
Home l ก่อนแต่งงาน l ในวันงาน l หลังแต่งงาน l PAGE คู่รัก l WEBBOARD l สิทธิพิเศษสมาชิก l กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงาน
การขอสมรสพระราชทาน l ดูฤกษ์ l เตรียมตัวนับ Countdown l วางงบก่อนแต่งงาน l แต่งงานแบบประหยัด l เจ้าบ่าวอ่าน l เจ้าสาวอ่าน
การ์ดแต่งงาน l ประเพณีการหมั้นและการแต่งงาน l พิธีการแต่งงานและการจัดเลี้ยง l การวางแผนครอบครัว l ห้องหอ l Honeymoon l LOVERS
Celebrities l พิธีไทย l พิธีจีน l พิธีคริสต์ l สินสอดทองหมั้น l ชุดเจ้าบ่าว l ชุดเจ้าสาว l แต่งหน้า-ทำผม l แหวนแต่งงานและเครื่องประดับ l การจัดเลี้ยง
Theme การจัดงานแบบพิเศษ l Organizer l พิธีกรวันงาน l สตูดิโอ l Presentation l ของชำร่วย l เค้กแต่งงาน l ช่อดอกไม้ ดอกไม้ และซุ้ม l ดนตรี l ระบบไฟ ....
 
Copyright © 2009 เวดดิ้งมากมาย.com All rights reserved.
Tel:086-3147700 E-mail:two.tel@hotmail.com